وقتی صحبت از خرید پرده می شود اولین نکته ای که باید به آن توجه نمود مدل دوخت پرده می باشد ، به این دلیل که تاثیر بسیار زیادی در زیبایی پرده دارد در این مقاله سعی بر این است که شما را با انواع مدل دوخت های پرده ای آشنا کنیم .

انواع دوخت پرده عبارت اند از :

۱- دوخت پلیسه

۲- دوخت پلیسه ریز

۳- دوخت پلیسه بریلنتی

۴- دوخت پلیسه آسترکشی

۵- دوخت فلت

۶- دوخت فلت آسترکشی

۷- دوخت ساده

۸- دوخت ساده با آسترکشی

۹- دوخت دکوری ساده و ریزشی

۱۰- دکوری آسترکشی

۱۱- دکوری پلیسه

۱۲- دکوری پلیسه آسترکشی

۱۳- دکور پانچ

۱۴- دکور پانچ آسترکشی

۱۵- دکور یقه شل

۱۶- دکور یقه شل آسترکشی

۱۷- دکور پنل

۱۸- دکور صوفی

۱۹- دکور صخره ای

۲۰-  رومن

۲۱ – رومن آسترکشی

۲۲- دوخت آستر

۲۳- پشت دری

۲۴- پشت دری آسترکشی

۲۵- هلال

۲۶ – آبشاری یا پرنسسی

اشتراک گذاری: