پرده کلاسیک بیشتر از این که یک مدل باشد یک سبک است که تجملاتی و پر کار است و ریزه کاری زیاد دارد .سقف های بلند ، پرده های چند لایه و پرکار ، مبلمان آنتیک، چوب های منبت کاری شده از نشانه های بارز این سبک است.

پرده پذیرایی نئوکلاسیک کد E1193

پرده پذیرایی نئوکلاسیک

پرده پذیرایی راشل پلیسه کد E1094

پرده دکور راشل

پرده پذیرایی مدل یقه شل کد E1192

پرده پذیرایی یقه شل

پرده شید و دکور ریزشی کدE1191

پرده کلاسیک

پرده پذیرایی مدل کلاسیک کد E1199

پرده کلاسیک

پرده مدل کلاسیک پذیرایی کدE1187

پرده پذیرایی کلاسیک

پرده پذیرایی مدل منحنی کد E1182

پرده پذیرایی منحنی

پرده پذیرایی مدل فلت کد E1180

پرده فلت

پرده پذایریی یقه ریز کد E1178

پرده پذیرایی

پرده پذیرایی مدل دکور ریزشی کد E1177

پرده

پرده پذیرایی مدل سلطنتی کدE1176

پرده پذیرایی مدل سلطنتی

پرده سلطنتی کلاسیک کد E1175

پرده سلطنتی

پرده پذیرایی پلیسه بریلنتی کد E1170

پرده پذیرایی

پرده پذیرایی مدل فلت حریر کشی کد E1172

پرده پذیرایی مدل فلت

پرده پذیرایی مدل قابی آسترکشی کدE1169

فلت آسترکشی

پرده پذیرایی مدل پنل پلیسه کد E1168

پرده فلت حریر کشی

پرده پذیرایی مدل یقه شل قرینه کدE1167

پرده فلت و یقه شل

پرده پذیرایی مدل حریرکشی کد E1165

فلت حریر کشی

پرده پذیرایی مدل هلال پیچ کد E1162

پرده هلال پیچ

پرده پذیرایی مدل دو هلال کد E1161

پرده پذیرایی دو هلال

پرده پذیرایی مدل چهار یقه کد E1155

پرده پذیرایی

پرده شید اسکرین طرح دار کد E1153

پرده پذیرایی شید اسکرین

پرده پذیرایی مدل یقه ریز کد E1152

پرده پذیرایی

پرده پذیرایی مدل دکور دالبر دار کد E1148

پرده پذیرایی

پرده پذیرایی دکور تصویری کد E1143

پرده سلطنتی 2020

پرده پذیرایی یقه شل کد E1133

پرده پذیرایی یقه ریز

پرده پذیرایی مدل فلت کد E1130

پرده پذیرایی مدل فلت

پرده پذیرایی دکور پتینه چاپی کد E1139

پتینه چاپی

پرده پذیرایی راشل ریزشی کد E1138

پرده پذیرایی ریزشی

پرده پذیرایی دکور گل رز کد E1129

پرده پذیرایی مدل یقه شل

پرده پذیرایی مدل آبشاری کد E1135

پرده آبشاری

پرده پذیرایی مخمل طلاکوب E1136

پرده پذیرایی

پرده پذیرایی مدل قابی استرکشی کد E1124

پرده پذیرایی

پرده پذیرایی هلال گوشواره کد E1120

پرده پذیرایی هلال گوشواره

پرده پذیرایی مدل فلت آسترکشی شده کد E1110

پرده پذیرایی مدل فلت

پرده پذیرایی دکور پتینه کد E1109

دکور مخمل پتینه

پرده پذیرایی مدل پانچ تصویری کد E1108

پرده پانچ چاپی

پرده پذیرایی همره با قاب پرده کد E1106

پرده پنل پلیسه

پرده پذیرایی یقه شل و دکور سایه کد E1101

پرده یقه شل

پرده پذیرایی پنل دو قلو کد E1075

پرده دکوری پنل

پرده پذیرایی دو یقه کد E1098

پرده پذیرایی

پرده پذیرایی دکور دو رنگ کد E1099

دکور دو رنگ ریزشی

پرده پذیرایی مدل هلال شال کد E1095

پرده مدل هلال

پرده پذیرایی مدل شال صوفی کد E1096

دکور لیفه ای
اشتراک گذاری: