هر چه میخواهید در این بازار جذاب میتوانید پیدا کنید. به نظر من این بهترین تعریف از بازار عبدل آباد میباشد. پارچه از همه جنس. از پارچه پرده و ملحفه و پارچه ی لباسی گرفته تا پارچه ی چادر. در زمانهای نه چندان دور پارچه های کیلویی هم در این بازار یافت میشد. به همین دلیل این بازار رنگ و وارنگ و شلوغ به کیلو ‌فروشی‌های بزازان معروف شده بود. پارچه هایی که در بین آنها چیت و متقال و چلوار هم یافت میشد. پارچه هایی که نام و جنس آنها حس نوستالژی انسان را تا گذشتگان دور به درازنای تاریخ میبرد.

حتما همه میدانند در گذشته که هنوز این مدرنیته به زندگی ما مردم ایران مغلوب نشده بود بیشتر خانواده های متوسط برای دوخت بیشتر مایحتاج روزمره اشان از این پارچه ها استفاده میکردند. پارچه هایی که این روزها بیشتر به عنوان آستر استفاده میشود. چه در پرده چه در دوخت و دوز ملحفه های رختخوابها. رختخوابهایی که خودش این روزها کم کم رو به نسوخ میرود و جای خود را به خوشخوابها میبخشند.

محقق و نویسنده: مریم تاجیک

اشتراک گذاری: