جهت آموزش دوخت پلیسه ابتدا لازم است که با چند مفهوم در رابطه با دوخت پرده آشنا شوید و بدانید برای دوخت پرده چند متر پارچه باید خرید.

از مدل دوخت پلیسه برای دوخت زمینه پرده پذیرایی و پرده اتاق خواب استفاده میکنند.

نوار پرده :

به نواری که بالای پارچه دوخته می شود و محل الصاق به چوب پرده از طریق گیره می باشد گفته می شود. انواع نوار پرده عبارت است از : نوار پرده کتان ، شیشه ای ، پانچی ، سه چین ، قیفی ، آمریکایی، هفتی هشتی و …  برای دوخت مدل پلیسه بیشتر از نوار پرده کتان و شیشه ای استفاده می شود .

دوخت پلیسه چیست ؟

به مدل دوخت پرده ای که پارچه به صورت چین خورده دوخته می شود و دارای چین های هم اندازه و مرتب می باشد دوخت پلیسه گفته می شود این مدل دوخت پرده در تمامی محیط ها استفاده می شود و به دلیل اینکه به صورت چین خورده دوخته شده است از نصب راحتی برخوردار است .

انواع مدل های دوخت پلیسه ؟

انواع دوخت مدل پلیسه عبارت اند از :
پلیسه معمولی ، پلیسه ریز ، پلیسه بریلنتی ، پلیسه آسترکشی ، پلیسه ریز آسترکشی ، پلیسه بریلنت آسترکشی ، پلیسه گریوری ، پلیسه گریوری آسترکشی

آموزش دوخت پلیسه

مرحله اول:

به دلیل اینکه معمولا پارچه هنگام برش از طاقه مقداری کج برش داده می شود. باید قبل از دوخت ابتدا پارچه را پهن کنیم و کناره هایش را صاف کنیم، به عبارتی سرکجی پارچه را میگیریم.

مرحله دوم:

بعد از صاف کردن پارچه لبه ی آن را بغل دوزی میکنیم. هر طرف را دو بار به مقدار دو و نیم سانت تا کرده و میدوزیم. مجموعا از هر طرف پارچه پنج سانت را باید بغل دوزی کنیم.

مرحله سوم : پایین پارچه را در صورت حاشیه دار نبودن پارچه به اندازه دو تا ۷٫۵ سانت مجموعا ۱۵ سانت تا کرده و میدوزیم. به عبارتی پایین پاکتی یا همان جای سرب میدوزیم.

مرحله چهارم:

پارچه را به اندازه ی ۷٫۵ سانت تا کرده و بر روی نوار پرده میگذاریم و قسمت بالایی آن را یک بار تا انتها دوخت میرویم و سپس در انتها مانند ابتدا پارچه را ۷٫۵ سانت تا میکنیم و نوار را میدوزیم ، سپس مقداری پایین تر یک ردیف دیگر از ابتدا تا انتها دوخت میرویم .

مرحله پنجم :

پارچه را متر میکنیم اگر سه برابر عرض پنجره بود پارچه را ۱۰ سانت ۱۰ سانت چین میدهیم و یک ردیف میدوزیم سپس انتهای نوار را میدوزیم.

توجه: پارچه حتما باید دو و نیم برابر تا سه برابر عرض پنجره باشد تا پلیسه ها مرتب و زیبا باشند در غیر این صورت پرده نمای خوب خود را از دست می دهد .

اگر پارچه را متر کردیم و دو و نیم برابر عرض پرده بود هنگام چین دادن نوار پرده را از پشت و در هر چین دو و نیم سانت فاصله میدهیم سپس پلیسه میکنیم.

 

 

پرده پذیرایی

 

 

اشتراک گذاری: