جهت آموزش دوخت پلیسه ابتدا لازم است که با چند مفهوم در رابطه با دوخت پرده آشنا شوید .

نوار پرده :

به نواری که بالای پارچه دوخته می شود و محل الصاق به چوب پرده از طریق گیره می باشد . انواع نوار پرده عبارت است از : نوار پرده کتان ، شیشه ای ، پانچی ، سه چین ، قیفی ، آمریکایی، هفتی هشتی و غیره ; برای دوخت مدل پلیسه بیشتر از نوار پرده کتان و شیشه ای استفاده می شود .

دوخت پلیسه چیست ؟

به مدل دوخت پرده ای که پارچه به صورت چین خورده دوخته می شود و دارای چین های هم اندازه و مرتب می باشد دوخت پلیسه گفته می شود این مدل دوخت پرده در تمامی محیط ها استفاده می شود و به دلیل اینکه به صورت چین خورده دوخته شده است از نصب راحتی برخوردار است .

انواع مدل های دوخت پلیسه ؟

انواع دوخت مدل پلیسه عبارت اند از :
پلیسه معمولی ، پلیسه ریز ، پلیسه بریلنتی ، پلیسه آسترکشی ، پلیسه ریز آسترکشی ، پلیسه بریلنت آسترکشی ، پلیسه گریوری ، پلیسه گریوری آسترکشی

 

ادامه دارد …

 

 

اشتراک گذاری: