نمونه کارهای سالن های آرایش ، اداره جات و …

پرده آمفی تئاتر
پرده سالن
سالن آرایش
سالن آرایش
سالن آرایش
سالن اداری
سالن آرایش
سالن آرایش
اتاق خواب مهمان
پرده پذیرایی پانچی و رومن
پرده پذیرایی مدل آبشاری
مدل پرده رومن
اشتراک گذاری: