پرده پذیرایی 2019

 

یکی از محاسن بازار عبدل آباد این است که اجناس برای هر نوع خریدار با تکمن مالی متفاوت وجود دارد. این امر در مورد قیمت پارچه های پرده ای نیز صادق است. وقتی به پرده سراها مراجعه میکنید متوجه میشوید برای هر نوع سلیقه و توانایی مالی پارچه ی پرده ای مناسب وجود دارد. از ساتن و حریر و گیپور گرفته تا پارچه هایی فاخر با قیمتی گزاف برای مشتریان خاص. گاه پارچه های ارزان را از میان مغازه هایی که تورهای ایرانی بسیار زیبایی دارد نیز میشود جستجو کرد. دوخت پرده ی ادریس در این بازار یکی از آن دسته مغازه هایی است که برای هر سلیقه و هر توان مالی میتواند پرده های چشمگیری را پیشنهاد بدهد.

تهیه ی گزارش: مریم تاجیک

اشتراک گذاری: