پرده پذیرایی 2019

 

یکی دیگر از ویژگیهای این بازار جذاب یعنی بازار عبدل آباد حضور دستفروشان است که به جذابیت آن به طور چشمگیری اضافه میکند. ما مردم ایران از زمانهای گذشته علاقه ی زیادی به این نوع بازارها یه به عبارتی بازارهای سنتی داشتیم پس به همین دلیل بازار عبدل آباد از این جهت هم میتواند جذابیت زیادی برای آن قبیل مردم باشد که هنوز علاقمند بازارهای سنتی هستند. این دستفروشها را میتوانید از بدو ورود به راسته ی اصلی یا همان خیابان احسانی ببینید و تا انتهای خیابان همراه آنها باشید. حین خرید از دستفروشها گاهی هم نگاهی به پارچه های زیبای پرده ای که پشت سر آنها در مغازه های پارچه فروشی روی هم به زیبایی چیده شده است بیاندازید.

تهیه ی گزارش: مریم تاجیک

اشتراک گذاری: