index2

 

آقای بهنام حیدر نژاد یکی از کسبه ی بازارچه ی احسانی از بازار عبدل آباد میگوید:

او میگوید بازار عبدل آباد یا به عبارتی بازارچه احسانی حدود بیست سال است که راه اندازی شده. آنها خود حدود پانزده سال است که در این راسته مشغول به فعالیت میباشند. کسب و کار آنها فروش پارچه های چادری است. چادر گل دار و سیاه. این شغل میراث خانوادگی آنهاست. از او در رابطه با وضعیت بازار پرسیدم و در کمال تعجب دیدم علی الرغم عده ی زیادی که از کسادی بازار ناله میکنند بسیار راضی و خوشحال است. او که از مهاجران به این محله میباشد عقیده دارد بومیان عبدل آباد روزهای اول رونق این راسته بازار، خیلی خوشنود از حضور غریبه ها نبودند اما اینک رفتار آنها بهتر شده و به قولی آنها را پذیرفته اند. او عقیده داره هنوز هم بیشتر راسته ی بازار احسانی را بومیان محله تشکیل داده اند.  اما دیگر غریبه و آشنا ندارد و همه در کنار هم با دوستی برای رونق هر چه بیشتر این بازار تلاش میکنند.

تهیه ی گزارش: مریم تاجیک

اشتراک گذاری: