نمونه کارهای پرده پذیرایی مدل آبشاری

پرده آبشاری یکی از بهترین مدل های دوخت برای پنجره های با عرض زیاد مانند محیط پذیرایی می باشد که از به هم پیوستن چند هلال تشکیل می شود برای اینکه این مدل شکیل تر و زیباتر دیده شود اگر از پارچه های ظریف استفاده شود بهتر است پارچه هایی مانند حریر ساده ، حریر شاین ، حریر کرپ مات ، حریر کریستال و غیره

پرده آبشاری کد ۱۰۸۳

پرده آبشاری پرنس

پرده آبشاری کد E1082

پرده آبشاری پرنس

پرده مدل آبشاری کد ۲۰۱

پرده پذیرایی

پرده مدل آبشاری کد ۲۰۸

مدل پرده پذیرایی

پرده آبشاری کد ۱۱۱۹

پرده پذیرایی مدل آبشاری

پرده مدل آبشاری کد E1009

پرده پذیرایی مدل آبشاری
اشتراک گذاری: