دوخت پرده ادریس
دوخت پرده ادریس

پرده یکی از اساسی ترین ابزاهایست که در چیدمان خانه های ما ایرانی ها نقش بسیار مهمی دارد.  به گفته ی مادر بزرگ ها خانه بدون پرده خانه نمیشود. پرده ها با رنگ های متفاوت زیبایی دوچندانی در چیدمان خانه دارند. پنجره ها را میپوشانند و دید بیرون را به داخل خانه محدود میکنند.در واقع حریم خانه را مشخص میکنند. البته زیبایی پرده ها زمانی دو چندان میشود که ما در انتخاب پارچه و طرح و سبک جدید آنها دقت فراوان به عمل آوریم.

اگر در انتخاب پارچه و طرح و سبک آن وسواس دارید این بخش را به مشاوران دوخت پرده ی ادریس بسپارید

نویسنده: مریم تاجیک

اشتراک گذاری: