دوخت پرده ادریس
دوخت پرده ادریس

 

برای انتخاب پرده باید به چند نکته توجه داشت ۱- اندازه ی محیط ۲- نور محیط ۳- اندازه ی پنجره ۴- جنس پارچه برا اساس سه مورد ذکر شده ۵-رنگ پارچه بر اساس دو مورد ذکر شده اول

در مورد پنجم یعنی رنگ پارچه غیر از اندازه و نور محیط میتوان به روانشناسی رنگ بر اساس علایق و خلق و خوی خودمان نیز توجه کرد. (در مورد روانشانسی رنگ ها متعاقبا مطلب خواهم نوشت

نویسنده: مریم تاجیک

اشتراک گذاری: