رنگ زرد پر از انرژیست. گرم و پر از احساس که در لحظه میتواند نظر هر بیننده ای را به خود جلب کند و احساس  آنها را برانگیزاند. پس اگر میخواهید خانه ای پر از انرژی داشته باشید از رنگ زرد در دکوراسیون خانه اتان استفاده کنید. مثلا در دوخت پرده ها میتوانید دکوری زرد رنگ به فضای خانه اضافه کنید. یا مثلا در کوسن ها. فقط دقت کنید این رنگ پر انرژی گاه که به تیرگی گراید میتواند خسته کننده و خشن شود. پس با دقت و از رنگهای زرد کم رنگ یا ملایم استفاده کنید. یا انتخاب این امر مهم را به کارشناسان دوخت پرده ی ادریس بسپارید تا با دوخت پرده ای مناسب، خانه ای گرم و پر انرژی و آرام بخش برای شما طراحی کنند.

اشتراک گذاری: