همانطور که میدانید رنگ بنفش ترکیبی از دو رنگ گرم قرمز و آبی میباشد. پس طبعا این رنگ نیز جز دسته رنگهای گرم شمرده میشود و مثل آنها خاصیت عشق و آرامش را دارا می باشد. پس شما میتوانید با استفاده از این رنگ در دکوراسیون داخلی خانه هایتان حس رهایی و حتی به گونه ای احساس معنویت را توامان ایجا کنید. غیر از اینها رنگ بنفش به تعبیر عامیانه رنگی شاهانه می باشد. به معنی دیگر چون در گذشته این رنگ خاص دربار نشینان بوده و در میان عامه ی مردم رواج چندانی نداشته از این رنگ به عنوان یک رنگ اشرافی یاد میکنند. پس شما با استفاده از رنگ بنفش میتوانید چندین حس را با هم تجربه کنید و رنگی شاد به زندگی خود ببخشید. دوخت پرده ادریس در تهیه ی پرده ای که شما را به این حس های زیبا برساند در کنار شماست.

نگارش مطلب: مریم تاجیک

اشتراک گذاری: