رنگ آبی جز سه رنگ اصلی میباشد و سرد محسوب میشود. رنگ آبی از آن دسته رنگهایی است که حس آرامش و نشاط را تو امان با هم دارد. شاید یکی از دلائلی که در اماکن مذهبی یا عمومی از این رنگ استفاده میشود همین امر می باشد. اگر بخواهید در دکوراسیون داخلی و منازل محیط باز تر یا به عبارتی حتی دلباز تر دیده شود میتوانید از این رنگ برای پرده هایتان یا مبلمانتان یا حتی رنگ دیوارها استفاده کنید. حتی میتوانید در کف منازلتان با استفاده از فرشهایی که این تناژ رنگی را دارد با مبلمان یا پرده هایتان هارمونی ایجاد کنیدو باعث شوید کف اتاق نیز بزرگتر دیده شود. فقط مراقب باشید آبی تیره دقیقا حسی مخالف آبی روشن را ایجاد میکند. پس اگر دنبال آرامش و نشاط هستید از رنگ آبی کم رنگ در دکراسیون خانه اتان، پرده ، مبلمان ، فرشها یا حتی رنگ دیوار یا کف استفاده کنید. چنانچه قصد استفاده از این رنگ را در پرده هایتان دارید، این بخش را به دوخت پرده ی ادریس بسپارید.

اشتراک گذاری: