کسب و کار اینترنتی سالهاست که یکی از دغدغه های تجار بزرگ و تمام افرادی شده که میخواهند زندگی خود را متحول سازند و به موفقیتهای بزرگ برسند. دوخت پرده ی ادریس نیز با چنین چشم اندازی قدم در این مسیر گذاشته تا همچنان که خودش در راه رسیدن به این هدف بزرگ قدم بر میدارد مراحل رسیدن به یک خانه ی زیبا را با استفاده از چشمنوازترین پرده ها برای مشتریان عزیز هر چه که میتواند کوتاه تر کند.

همراه ما باشید…

نویسنده: مریم تاجیک

اشتراک گذاری: