انواع دوخت پرده

انواع دوخت پرده عبارت اند از :

 

پرده اصلی یا همان حریر :

پلیسه
پلیسه آسترکشی

فلت

فلت آسترکشی

ساده دوزی

ساده دوزی آسترکشی

پانچ

پانچ آسترکشی

رومن
رومن آسترکشی
رومن مغزی دوزی

 

دوخت برای دکوری :

ساده

ساده ریزشی

آسترکشی

پلیسه

پلیسه آسترکشی

یقه شل
یقه شل مغزی دوزی
یقه شل آستر کشی

پنل

پنل مغزی دوزی

پنل آسترکشی

پانچ

پانچ آستر کشی

 

که در رابطه با هرکدام از دوخت ها در نوشته های آتی به صورت مفصل توضیح داده خواهد شد .

جهت هرگونه پرسش ، یا مشورت و سفارش با ما در ارتباط باشید
دوخت پرده ادریس  

اشتراک گذاری: